1С:Управление Компанией Ўзбекистон учун

Кичик ва ўрта бизнес бошқарув ва оператив ҳисоб юритиш учун комплекс дастур. Улгуржи ва чакана савдо, ишлаб чиқариш, хизмат кўрсатиш сохалари учун самарали ечим.

Дастурда оператив ҳисобни юритиш, назорат, тахлил ва режалаштириш учун энг керакли инструментлар жорий қилинган. Корхона фаолияти самарадорлигини оширишга, бошқарув ва бизнес эгаси учун кўплаб бошқарув алгоритмларини, ходимлар учун самарали ишлаш имкониятини беради. Дастурий таъминот ортиқча функционалликдан холи бўлиб, корхона бошқаруви ва ҳисобини тезроқ созлаш имконини беради. Бу эса иш фаолиятини тезроқ бошлаш ва ҳисоб китоб ишларини амалга оширишда қулайлик яратади.

Дастур ишлаб чиқариш, чакана ва улгуржи савдо, хизмат кўрсатиш ва бошка турли хил мулкчилик шаклидаги ташкилотларда бошқарув ҳисобини юритишга мўлжалланган универсал ечим.

Кичик ва ўрта бизнеснинг қуйидаги фаолият турларига жорий қилишлик билан янада кўпроқ самарадорликка эришиш мумкин:

  • Лойихавий хизматлар
  • Хизмат кўрсатиш
  • Ишлаб чиқариш ва маҳсулот сотиш
  • Савдо сотиқ

Афзалликлари

Фойда ўсиши

Сотув нуқталари кўрсаткичлари мониторинги ва тезкор ечим.

Харажатларни камайтириш

Омбор ҳисоби харидлар устидан назоратни кучайтиради ва ортиқча харажатларни камайтиради.

Самарадорликни ошириш

Дастур интерфейсини созлаш ва мақсадга қаратилган вазифа ва кўрсаткичларга эътиборни қаратиш.

Мобил илова

Қулай мобил илова орқали буюртмалар қабул қилиш.

Қулай ҳисоботлар

Турли кўринишдаги ҳисобот формаларини ёрдамида тадбиркорликни тахлил қилиш.

Барча турдаги корхоналар ҳисобини юритиш

Исталган масштабдаги бизнес варианти ва уларни хусусиятига кўра созлаш имконияти.

Дастур имкониятлари

Сотувлар

  • Мижозлар ва шартномалар базаси
  • Мижоз ва мол етказувчилар буюртмалари
  • Сотув ва режадаги сотув тахлили
  • Товар қолдиғи ва харакати ҳисоботлари

Омборхона

Омборхона ҳисоби, Маҳсулот миқдори ва нархи бўйича кирим, Омборлар, бўлимлар ораси захираларни кўчириш

Аввалдан тўлов ёки чегирма асосида омборхонадан сотув, Захиралар инвертаризацияси

Маҳсулот ва захиралар бўйича ҳисоботлар

Харидлар

Сотувчилар, буюртмалар, номенклатура кесимида, ҳамда маҳсулот кирими ва қўшимча харажатлар ҳисобини юритиш.

Сотиб олинадиган маҳсулотлар нархини юритиш, харидорлар буюртмаси асосида захираларни тўлдириш.

Мақбул нархларни аниқлай олиш ҳамда захирага бўлган эхтиёжни режалаштириш ва етказиб бериш жадвалини юритиш имконияти.

CRM

Мижозлар билан бўлган маълумотлар тарихи. Жалб қилиш манбалари ва йўқотилган мижоз асосида савдо воронкаси.

Контакт центрда аризаларни кўриб чиқиш.

Сотув канали, товар ва менеджер кесимида сотув натижаларини бахолаш.

Нархни белгилаш

Маҳсулот ва хизматларга нархни белгилаш. Прайсни логотип, контакт ва расмлар билан шакллантириш.

Бир қанча параметр ва шартлар асосида автомат нарх шакллантирувчи тайер формулалар. Давр мобайнида нарх тахлили ва солиштирмаси.

Номенклатура карточкасида нархларнинг ўзгариш графикаси.

Ишлаб чиқариш ҳисоби

Спецификация (хусусиятлар) асосида ишлаб чиқариш. Тайёр маҳсулот ва материалларни серия рақами, маҳсулотларни ишлаб чиқариш, бевосита ва билвосита харажатлар ҳисобини юритиш.

Ишлаб чиқариш учун буюртмаларни қайд қилиш. Таннархни дастлабки калькуляцияси ва ҳисоби.

Операцияларни миқдори ва вақт нормалари асосида нархини ҳисоблаш.

Буюртмалар холатини кузатиш ва бажарилиш тахлили.

Ходимлар ва маош

Кадрлар ҳисоби. Ходимлар ҳақида маълумот.

Иш ҳақини ҳисоблаш ва ушланмалар. Иш графиги ва штат жадвал.

Ходимлар иш юкланмаси режаси. Ойлик ҳисоблаш.

Ходим натижаларига кўра маош ҳисоблаш.

Молиявий кўрсаткичлар

Молиявий режалаштириш ва ўзаро ҳисоб-китоблар.

Умумий фаолият, бўлимлар, йўналишлар, лойихалар даромадларни тахлил қилиш. Маблағлар, харидор ва мол етказувчилар бўйича қарзлар ва муддатларини мониторинг қилиш.

Молиявий мақсадларни белгилаш ва бизнес рентабеллигини тахлил қилиш. Тушум ва тўловлар прогноз тахлили. Бюджетлаштириш: қулай режалаштириш.

"1С Управление Компанией Имкониятларидан фойдаланинг

Бизнес фаолиятини қулай юритинг ва осонлик билан тахлил қилинг.

Мижозлар ҳақида маълумотлар

CRM имкониятларидан фойдаланиб мижозлар билан ишлаш сотув хажмини ошириш йўлидан бири.

Ҳисоботлар асосида тахлил

Турли кўринишдаги ҳисоботларини унумли фойдаланиш имконияти.

Электрон Хужжат алмашиш

Электрон хужжатларни алмашиш имконияти.

Консультация

Ишлатиш бўйича индивидуал консультация.

Пул оқимлари ҳисоби

Пул оқимлари ҳисоби ва тахлили.

Турли фаолият

Кўплаб турдаги табдиркорлик фаолияти ҳисоб китобини юритиш бўйича универсал ва оптимал дастурий таъминот.

Биз билан боғланинг