Илк кадамлар
1 Умумий тушунчалар
0431
1С Бухгалтерия интерфейси   “1С Бухгалтерия 8 3.0 редакция” версияси янги —  “Такси” интерфейс билан ишлаб чиқилди. Янги “Такси” интерфейсда